Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเว็บไซต์ กศน.เพื่อคนพิการอำเภอวังเหนือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลใส่ลงในเว็บไซต์ หากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดเสนอได้ที่เว็บบอร์ดจะขอบคุณยิ่งครับ อัพเดท 27 กรกฎาคม 2554
 
   

การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 3   

การสอบปลายภาคนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 1/2556   
   

โครงการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ  

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนคนพิการอำเภอวังเหนือ  
 
 
 
  
  
 
 

 

 
        


 หน้าแรก | แผนปฏิบัติการ | ข้อมูลสารสนเทศ | ดาวน์โหลด
กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอวังเหนือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ 467 ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 e-mail : disabled5110@hotmail.com www.disabled5110.com